ترفند خوابیدن کارگر بیرون از کلبه در بازی کلش

ترفند خوابیدن کارگر بیرون از کلبه در بازی کلش

 

 

ترفند خوابیدن کارگر بیرون از کلبه در بازی کلش

ترفند خوابیدن کارگر بیرون از کلبه در بازی کلش

 

 

زمانی که کارگر شما بیکار باشد به داخل کلبه میرود و میخوابد. شما با تکان دادن کلبه میتوانید او را ببینید.

 

اما شاید بخواهید کاری کنید که او بیرون از کلبه بخوابد تا تعداد کارگر های بیکار خود را بدانید.

 

در این مطلب ترفند خوابیدن کارگر بیرون از کلبه در بازی کلش را برای شما آماده کرده ایم.

 

برای این کار ابتدا اطمینان پیدا کنید که کارگر مشغول کار نیست و درون کلبه خوابیده است.

اکنون کلبه کارگر را انتخاب کرده و آن را جابجا کنید و به محلی که امکان قرار دادن آن نیست و ناحیه زیر آن قرمز رنگ است ببرید.

در این حال، دکمه چیدن نقشه یا Layout Editor را لمس کنید.

سپس Edit Layout را لمس کنید.

اکنون دکمه‌‌ Cancel را لمس کنید و سپس دکمه ضربدر را لمس کنید تا به محیط بازی بازگردید.

خواهید دید که کارگر کنار در کلبه خوابیده است!

 

Comments are closed.