۱۰ نکته مهم برای شروع بازی کلش رویال

۱۰ نکته مهم برای شروع بازی کلش رویال   ۱۰ نکته مهم برای شروع بازی کلش رویال  کارت های خود را هدر نکنید مدیریت اکسیر مهمترین بخش بازی کلش رویال است. اگر شما اکسیر نداشته باشید نمی توانید از کارت های جدید در زمین استفاده کنید. پس خیلی مراقب باشید که از کارت ها کجا […]